Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.
Zie ook de Facebookpagina Vrienden van de Heilige Berg Athos (Άγιον Όρος)donderdag 22 juni 2017

627 - JAARGEDACHTENIS M. MARIA


Op zaterdag 24 juni 2017 herdenken wij Moeder Maria - stichter en eerste abdis van het Heilig Klooster in de Peel.


Meer informatie hier

zaterdag 17 juni 2017

626 - NIEUWE IERA EPISTASIA/ΝΕΑ ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

14/1 Juni 2017 begon op de Agion Oros het nieuwe bestuursjaar. De oude Ierá Epistasía, onder leiding van Próto-epistátis Géronta Barnábas (I.M. Vatopedíou) trad af en de nieuwe werd geïnstalleerd.
Géronta Nikódimos (vertegenwoordiger van het oudste klooster I.M. Megístis Lávras) overhandigde in de Protátonkerk de bestuursstaf aan de nieuwe Próto-epistátis Gervásios, priestermonnik in I.M. Ivíron.

Nieuwe epistátes zijn: Géronta Evárestos, priestermonnik in I.M. Pantokrátoros, monnik Nikifóros uit I.M. Filothéou en Géronta Jerónimos, priestermonnik in I.M. Símonos Pétras.

Zie voor meer foto's: Amen.gr

zondag 4 juni 2017

624 - PINKSTEREN/Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Pinksteren/Η Πεντηκοστή
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546)

Tijdens het Pinksterfeest (Grieks: Η Πεντηκοστή/I Pentikostí) wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. 

Na Jezus' dood op Grote Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hen nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. 

Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het Evangelie te zijn. 

Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.


De Heilige Skíti Kafsokalívia, genaamd De Heilige Drie-eenheid (Grieks: Η Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος/I Jerá Skíti Agías Triádos) heeft met Pinksteren dus feest.

woensdag 31 mei 2017

623 - "KOM TOT MIJ', BEKROONDE FILM VAN DE ANTONIADA AKADIMIA IN KARIES

De vier Evangelieteksten uit de film:

Heilige Evangelist Mattheus, 4, 19: En Hij sprak tot hen: 'Komt, volgt mij, Ik zal u vissers van mensen maken'. 

Heilige Evangelist Lukas, 9, 61: Weer een ander zei: 'Ik zal U volgen, Heer'.

Heilige Evangelist Lukas, 5, 9: Ontzetting had zich meester gemaakt van Petrus en allen die bij hem waren vanwege de visvangst die ze gedaan hadden. Heilige Evangelist Johannes, 21,15: (...) zei Jezus tot Simon Petrus: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen?' 'Hij antwoordde: ja, Heer, Gij weet dat ik van u houd.' Hij zei hem: 'Weid mijn lammeren.' 

Heilige Evangelist Mattheus, 4, 20: 'Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem'. 

woensdag 24 mei 2017

622 - HEMELVAART DES HEREN/H ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Hemelvaart des Heren/Η Ανάληψη
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546

Vanavond (morgen), veertig dagen na Pasen, het Feest der Feesten, vieren we de glorierijke Hemelvaart van de Heer (Grieks: Η Ανάληψη του Κυρίου/I Análipsi tou Kiríou). We herdenken dat Jezus is opgevaren naar zijn Vader in de hemel. De Heilige Evangelist Lukas vertelt het verhaal: 24, 36-53  (Jezus in hun midden).

In heerlijkheid zijt Gij opgestegen, o Christus onze God,
Gij hebt Uw leerlingen verblijd door de belofte van de Heilige Geest, 
want door Uw zegen leerden zij,
dat Gij de Zoon van God zijt, 
en de Verlosser van de wereld.
(Troparion van de Hemelvaart des Heren)

Met de Hemelvaart van Christus is de Paastijd in ruimere zin afgesloten en begint de voorbereiding op Pinksteren. De paasgroet en de paasgezangen verstommen. Toch is de Hemelvaart geen treurdag of de aanvang van de eentonige gewone tijd, maar begin van een nieuwe, vreugdevolle verwachting: Christus gaat naar de Vader om ons de Heilige Geest te zenden. In deze belofte ligt de vervulling echter al besloten, zoals het kondakion van het feest duidelijk zegt:

Nadat Gij de heilsorde had volbracht omwille van ons, en het hemelse met het aarde verenigd had,
zijt Gij in heerlijkheid opgestegen, Christus onze God,
zonder van ons heen te gaan, zodat er geen scheiding kwam.
En hun die Gij liefhebt, roept Gij toe: Ik ben met u, en niemand tegen u. (Bron: Klooster Hemelum)Op Athos viert het Heilig Klooster Esfigménou dit feest, evenals diverse kelliá die aan de Hemelvaart gewijd zijn.

zondag 21 mei 2017

621 - DE AARTSBISSCHOP VAN ALBANIE ANASTASIOS BEZOEKT ATHOS

De aartsbisschop van Albanië, zijne Heiligheid Anastásios, maakte deze week een pelgrimage naar de Agion Oros. Maandag ontving de Ierá Epistasía hem volgens de traditie in het Protáton, in Kariés. Later bracht hij bezoeken aan de Antoniáda Akadimía, aan I.M. Xenofóntos, en aan I.M. Vatopedíou.De broederschap van I.M. Xenofóntos ontving, met abt Géronta Aléxios, de aartsbisschop: 


Bron: Amen.gr (ook meer foto's) en hier

Antoniáda:

Vatopedíou:

Loading...